Rezultat in urma contestaţiei la proba interviului organizată în data de 4 aprilie 2019

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI

Comisia concurs

 

ANUNŢ

 

În urma soluţionării contestaţiei la proba scrisă organizată în data de 04 aprilie 2019, în vederea ocupării posturilor vacante de Medic veterinar grad II –Ord. 64/2007 si Inginer grad II – Ord. 113/2008 au fost consemnate următoarele rezultate:

 

MEDIC VETERINAR GRAD II – ORD. 64/2007 – MODIFICAT

Nr.crt. Numele şi prenumele Rezultate Concluzia  comisiei
1 Mihalache Anca 56,33 admis
2 Dieaciuc Dragos-Vasile 52,04 admis

 

 

INGINER GRAD I – ORD. 113/2008 – MODIFICAT

Nr.crt. Numele şi prenumele Rezultate Concluzia  comisiei
1 Andrici Ionela 35,00 respins
2 Pavel Gabriel 33,50 respins

 

Precizăm că pentru a fi declarași admiși  candidații trebuiau să obţină minimum 50 de puncte, conform art. 28, alin (3), lit. a) din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale.

Preşedinte,

Dr. Harabagiu Teodor ______________

Secretar,

Ec. Moroşanu Cristina___________