Rezultat selectie dosare la concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuție – 15.04.2020 proba scrisa

ANUNŢ

 

Privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul din data de 15 aprilie 2020, organizat în vederea ocupării a trei posturi de medic veterinar grad III – Ord. 64/2007, un post de medic veterinar grad III – Ord. 42/2004 si un post de muncitor calificat treapta I – Ord. 42/2004:

 

1.     Pentru posturile de medic veterinar grad III – Ord. 64/2007:

2.     Buțincu Valentin Corneliu – admis

3.     Gaftoneanu Alexandru Gheorghe – admis

4.     Popescu Ioan –  admis

5.     Zmău Mihai Marius – admis

 

1.     Pentru postul de medic veterinar grad III- Ord. 42/2004:

1.     Rădeanu Loredana Florentina – admis

 

2.     Pentru postul de muncitor calificat treapta I:

1.     Geană Rotariu Marcel – admis

2.     Ciobanu Constantin Danut – respins – nu a prezentat la dosar diploma de bacalaureat, conform condițelor specifice pentru ocuparea postului.

 

 

Candidatul nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, Hotărârii nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data: 09 aprilie 2020, ora 13:00

 

 

Preşedinte,                                                         Secretar,

Dr. Harabagiu Teodor                                         Ec. Moroşanu Cristina