Rezultatele finale ale concursului organizat la DSVSA Botoşani, în data de 04 aprilie 2019

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI

Comisia concurs

 

 

ANUNŢ

 

Privind rezultatele finale ale concursului organizat la DSVSA Botoşani, în data de 04 aprilie 2019, în vederea ocuparii posturilor vacante  de Medic veterinar grad III – Ord. 64/2007 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Biroului Control Oficial Alimente de Origine Animala, au fost consemnate următoarele rezultate:

 

MEDIC VETERINAR GRAD III – ORD. 64/2007 – MODIFICAT

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Rezultat probă scrisă Rezultat probă

interviu

Media finală Concluzia  comisiei
1 Sofian Anca Roxana 96,00 70,33 83,17 admis
2 Sarariu Costel Adrian 98,00 67,33 82,67 admis
3 Popescu Andreea Livia 98,00 66,33 82,17 admis
4 Voicu Cristiana Teona 82,00 54,00 68,00 admis
5 Caciuc Alina – Elena 72,00 60,33 66,17 admis

 

Precizăm că pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte la fiecare probă, conform Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                           Secretar,

Dr. Zisu Iulian ______________                 Ec. Moroşanu Cristina___________