Rezultatele finale la concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuție – 15.04.2020 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI

Comisia concurs

 

ANUNŢ

 

Privind rezultatele finale ale concursului organizat la DSVSA Botoşani, în data de 15 aprilie 2020, în vederea ocuparii posturilor vacante de Medic veterinar grad III – Ord. 64/2007, Medic veterinar grad III – Ord. 42/2004, au fost consemnate următoarele rezultate:

 

MEDIC VETERINAR GRADUL III – ORD. 64/2007

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Rezultat probă scrisă Rezultat probă

interviu

Media finală Concluzia  comisiei
1 Buțincu Valentin Corneliu 84,33 84,66 84,50 admis
2 Gaftoneanu Alexandru Gheorghe 91,00 71,66 81,33 admis
3 Zmău Mihai Marius 59,66 71,66 65,66 admis

 

MEDIC VETERINAR GRADUL III – ORD. 42/2004

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Rezultat probă scrisă Rezultat probă

interviu

Media finală Concluzia  comisiei
1 Rădeanu Loredana Florentina 80,00 91,66 85,83 admis

 

Precizăm că pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 50 de puncte la fiecare probă, conform Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Preşedinte,                                                           Secretar,

Dr. Harabagiu Teodor __________       Ec. Moroşanu Cristina___________

 

 

Data:  22 aprilie, ora 12:15