Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 30.03.2023 (proba scrisă), organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul SCOSBA

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 30.03.2023 (proba scrisă), organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul SCOSBA

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcții publice de execuție vacante:

 

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere Funcţia Punctal probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 4.964 Consilier, grad profesional superior 68,00 ADMIS

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv la doamna Moroșanu Cristina, Consilier în cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane.

 

Afişat astăzi, 30.03.2023 ora 13:30, la sediul și pe site-ul DSVSA Botoșani.